Magyarország Kormánya

Építési és Közlekedési Minisztérium

Beruházási portál

Megalakult az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács

Minden eddiginél szorosabb együttműködésre biztosít lehetőséget az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács megalakulása a szakmai érdekképviseleti szervezetek és a kormány között. A Tanács 2023. december 04-én tartotta alakuló ülését az Építési és Közlekedési Minisztérium épületében.

A magyar Országgyűlés idén októberben elfogadta az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényt, mely 2023. november 8. napján hatályba is lépett. Ezzel a magyar építési beruházások tekintetében új fejezet kezdődött, amely nem csak a magyar építőipar aktív szereplőit, de a gazdaság szereplőit is közvetlenül érinti, rájuk számottevő hatást gyakorol. Az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács az állami beruházások javaslattevő, véleményező, szakmai érdekegyeztető fóruma, melyet 20 szakmai szervezet képviselője alkot.

Az Állami Beruházási Érdekegyeztető Tanács tagjai:

 1. a miniszter,
 2. a Magyar Államkincstár,
 3. a Magyar Mérnöki Kamara,
 4. a Magyar Építész Kamara,
 5. az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége,
 6. a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége,
 7. a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
 8. a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 9. a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 10. a Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,
 11. a Nemzeti Kulturális Tanács,
 12. a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
 13. az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
 14. a Gazdasági Versenyhivatal,
 15. a Közbeszerzési Hatóság,
 16. az országos főépítész,
 17. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti bevett egyház,
 18. a Megyei Jogú Városok Szövetsége,
 19. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, valamint
 20. Budapest Főváros Önkormányzata

A Tanács elnöke Lázár János építési és közlekedési miniszter. A Tanács üléseit az elnök javaslatára évente legalább 6 alkalommal hívják össze.

A szervezet feladata, hogy előkészítse az állami építési beruházások típusonkénti (mély- és magasépítés, út- és vasútfejlesztés) tervezési és építési folyamatait, valamint az építményinformációs modell (BIM) alapú tervezés és műszaki megvalósítás feltételrendszerét. Javaslatot tesz pályázatokban részt vevő tervezők és kivitelezők szakmai alkalmassági és értékelési rendszerének kialakításra és az építési beruházásokban részt vevő szakemberek képzésnek formájára és feltételeire.

Budapest, 2023. 12. 05.