Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően új nyomvonalon 2x1 sávos út létesült 3,6 km hosszban. A Sopron Ény-i elkerülő út a 84. sz. főút és az Ágfalvi út között teremt kapcsolatot, az útra a M85 autóút „Sopron Nyugat” különszintű forgalmi csomópontban lehet majd fel/ illetve lehajtani. Az átadott útszakaszon öt helyen körforgalmú csomópont, öt műtárgy és egy szintbeni vasúti átjáró is épült.

A projekt részeként több Önkormányzati úton - a Nyugat-majori út, a Somfalvi út, és a Magyar Közút kezelésében lévő Ágfalvi út keresztezésénél körforgalom létesült, a Terv utca új szakasszal bővült a Somfalvi úti körforgalomig és számos földút épült ki, valamint a gyalogosok biztonságát két új autóbuszöböl és három gyalogos átkelőhely szolgálja.
A Sopron országhatárhoz történő gördülékeny eljutás érdekében forgalomba helyezésre kerültek az M85 autóút végén kialakított szintbeni irányított áthaladású körforgalom egyes ágai (a körforgalom valamennyi ágának átadása az M85 főpálya átadásával fog majd megtörténni), valamint felújításra került a 84. sz. főút 2x2 sávos szakasza az országhatárig.
Az útépítés során mintegy 199 300 m3 földmű, 13 200 m3 hidraulikus kötőanyagú és 9 300 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése történt meg.
Az ÉNY-i elkerülő út megépítésével Sopron Megyei Jogú Város tehermentesül az átmenő forgalomtól, így csökkennek a környezeti ártalmak.
Az M85 gyorsforgalmi út utolsó, országhatárig tartó, jelenleg is kivitelezés alatt lévő szakaszában egy 4,12 km hosszú, 2x2 sávos gyorsforgalmi út kerül kiépítésre, mely csatlakozik a már korábban megépült 2x2 sávos szakaszhoz. A szakaszon egy 780 m hosszú alagútpár létesül a Bécsi domb alatt, melynek műszaki átadása a nyáron megtörténik, a forgalomnak pedig várhatóan 2024. utolsó negyedévében adják át, ezzel megvalósul a teljes M85 gyorsforgalmi út Győr – Sopron – országhatár közötti szakasza. Jelentősen lerövidül az utazási idő a két város között és növekszik a forgalombiztonság

Az M85 gyorsforgalmi úthoz kapcsolódó Sopron Ény-i elkerülő út és a kapcsolódó létesítmények megépítése hazai forrásból az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, valamint SDD Konzorcium (Dömper Kft., S u b t e r r a – Raab Kft., Pannon-Doprastav Kft.) kivitelezésében összesen nettó 10,3 milliárd forintból valósult meg.

2024.05.06.